سفرنامه های حجی که در نگارش خال سیاه عربی به کار حامد عسگری آمد
سفرنامه های حجی که در نگارش خال سیاه عربی به کار حامد عسگری آمد
حامد عسگری در گفتگویی که با خبرگزاری فارس درباره سفرنامه اش (خال سیاه عربی) داشته به سفرنامه‌هایی اشاره کرده که در نگارش این کتاب به او کمک کرده است.

حامد عسگری در این گفتگو به کتابهایی اشاره می‌کند که احتمالا برای مخاطب جذاب باشد.

یک کتاب به نام «حاجی خودتی» (خاطرات حج یک جامعه شناس) نوشته حسن محدثی را به شکل برش برش خوانده بودم. نگاه در آن کتاب طنز بود.

اما در سفرنامه جلال آل احمد یک مقدار مردم‌شناسی وجود دارد.

سفرنامه «عالیه خانم شیرازی» در دوره قاجار از همه بیشتر به من چسبید؛ چرا که مواجهه یک زن با حج آن هم در عصر «ناصری» بود.

حامد عسگری در ادامه به سفرنامه ناصر خسرو اشاره کرده است و می‌گوید: در زمانی که مثلاً «ناصر خسرو» می‌خواهد مکه را تصویر کند، دوربین، گوگل مپ و… نبوده. بنابراین واژه به کارش ‌آمده.

نویسنده خال سیاه عربی آخرین کتابی را که در این زمینه معرفی کرده کتاب «خانم! فردا کوچ است» ، سفرنامه سکینه سلطان وقارالدوله است.